Bechtěrevova nemoc – jak se projevuje a jak ji léčit?

Bechtěrevova nemoc – jak se projevuje a jak ji léčit?

Bechtěrevova nemoc – jak se projevuje a jak ji léčit?

Problematiku o Bechtěrevově nemoci začneme netradičně, a to pohledem do historie. Toto onemocnění vyznačující se „bambusovou páteří“ sahá až do středověku. Poprvé byla objevena u koster mumií ve starověkém Egyptě.

I když se první popis nemoci objevil již v roce 1559 zásluhou Realda Colomba, byla nemoc pojmenována podle ruského neurofyziologa, psychiatra a vědce Michajloviče Bechtěreva. Nemoc důkladně sledoval a vytvořil její rozsáhlý popis.

Bechtěrevova nemoc (neboli Ankylozující spondylitida) je charakteristická zánětlivým procesem postihujícím páteř a křížovo-kyčelní skloubení.

Touto nemocí trpí až 1 % populace.

Toto zprvu nenápadné onemocnění postihující nejčastěji muže mezi 20. – 30. rokem života, můžeme charakterizovat jako autoimunitní, chronické a revmatické. Důležitá je včasná léčba. Nemoc se sice nedá zcela vyléčit, ale lze zajistit plnohodnotný život bez omezení. Bez včasné léčby je nemoc velmi zákeřná.

Zánět postupně způsobuje omezení hybnosti páteře a hrudníku. Postupně se snižuje dechová kapacita plic. Zánět způsobuje rovněž bolest zasažených míst. V případě, že není onemocnění včas léčeno, může dojít až k úplnému ztuhnutí páteře a nehybnosti hrudníku.

Bechtěrevova nemoc je bohužel často diagnostikována velmi pozdě.

Jaké hledat příčiny Bechtěrevovy nemoci?

Současná medicína nedokáže s jistotou určitou příčinu onemocnění. Nemoc se vyskytuje především u osob s pozitivním antigenem B27 na bílých krvinkách. Provokující faktor lze často hledat v obyčejné střevní nebo jiné infekci. Nevýhodou je dědičnost onemocnění.

Jaké jsou počáteční příznaky této nemoci?

Počáteční příznaky začínají zlehka a postupují plíživě.

V důsledku bolestí zad se především v pozdních večerních hodinách projevuje problém se spánkem. Bolesti, které se koncentrují do oblasti křížového a pánevního skloubení, po rozcvičení zpočátku zmizí.

Vedle těchto obtíží se objevuje ranní ztuhlost. V rané fázi onemocnění si můžete povšimnout oteklých kloubů, většinou se jedná o kolena.

Nemoc je nebezpečná také vzhledem k možnosti napadení vnitřních orgánů. Počáteční potíže trvají 3 měsíce, při pohybu bolest ustupuje.

Pozdější fáze postižení Bechtěrevovou chorobou přináší silné bolesti, celkovou rozlámanost těla, horečky nebo znatelný úbytek na váze. Dalším problémem je tuhnutí chrupavčitých spojů žeber. Tuhnutí způsobuje bolest při hlubokém dýchání.

Jak se dá nemoc léčit?

Bechtěrevova nemoc se nedá zcela vyléčit. Dnešní medicína a lékařské postupy ale dokáží nemoc zkrotit a tím i zachovat plnohodnotný život.

Klíčová je včasná diagnóza. Nejdůležitější je začít s léčbou co nejdříve. Pomůže dobrý tělocvik. Díky němu lze zabránit ztuhnutí páteře v nepříjemné poloze.

Problémem je, že se Bechtěrevova nemoc dá rozpoznat až po několika měsících nebo letech od prvních příznaků. Příznaky lze rozpoznat pomocí rentgenových snímků, na kterých jsou vidět změny na přechodu mezi bederní a křížovou oblastí. Změny jsou patrné rovněž na hranách těl obratlů.

Lék na Bechtěrevovu nemoc neexistuje. Léčbou můžete tlumit pouze bolesti a záněty. Jak jsme již zmínili, velmi dobře dokáže pomoci pravidelná rehabilitace.

Co bychom vám mohli doporučit udělat? Určitě se nechte odborně vyšetřit revmatologem, vyzkoušejte zdravotní gymnastiku, zahrňte do svého života pohybovou aktivitu, může pomoci plavání.

Ohlédněte se po léčebných koupelích a zábalech. Myslete na zdraví také při spánku a využívejte speciální matrace na podporu držení těla či podhlavníky. V běžném životě pomůže zdravotní židle.

V případě, že je nemoc v pozdní fázi a došlo k těžkému zakřivení těla, doporučuje se podstoupit operaci.

Léčba by každopádně měla být řešena individuálně pro každý jednotlivý případ. Vhodnou léčbou je kombinace nefarmaceutických a farmaceutických postupů. Základem každé léčby je ale pravidelné domácí cvičení.

Pro muže postižené Bechtěrevovou nemocí není vhodné povolání se střídáním směn a teplot. Rovněž není vhodné vykonávat jednotvárnou profesi. Vhodná jsou zaměstnání s možností cvičení či protažení. Důležité je střídání poloh při práci.

Stejně jako jsou nevhodné profese pro Bechtěreviky, je zapotřebí při plavání zvolit správný styl. V případě postižení krční páteře je nevhodné plavání prs nebo kraulu. Pro některé případy je plavání zcela nevhodné, a naopak je nutné provádět jiná cvičení.

Onemocnění je důležité konzultovat s lékařem, který k onemocnění přistoupí individuálně pro každého pacienta. Pokud jste tedy viděli, že váš známý provádí nějaké činnosti pomáhající mu k ustoupení bolesti, neopakujte je po něm, ale proberte váš stav s lékařem. Toto cvičení pro vás nemusí být vůbec vhodné.

Řešením Bechtěrevovy choroby může být biologická léčba

Nejčastěji se při medikaci využívají nesteroidní antirevmatika tlumící svým působením bolest. Vedle těchto antirevmatik se využívají injekce kortikosteroidních látek do bolestivých kloubů a vazů.

Řešením může být biologická léčba. Tato forma léčby je velmi nákladná a je určena především pro pacienty s mnohočetným postižením. Léčba se provádí pomocí injekcí a blokuje klíčové protizánětlivé faktory v krevním oběhu.

Závěr:

Bechtěrevova nemoc je zpočátku neviditelným onemocněním. Klíčová je včasná diagnostika. Diagnostika nemoci není jednoduchá a často se na nemoc přijde až po několika letech počátečních obtíží. S diagnostikou pomáhají rentgenové snímky.

Pokud touto nemocí trpíte, i přesto můžete vést plnohodnotný život. Určitě ale musíte toto onemocnění řešit! V každém případě je zapotřebí speciální cvičení a návštěva lékaře.

Zpět na BLOG

Mohlo by vás zajímat